Varmt välkomna till Sveriges pärla i Östersjön

21 – 23 maj 2024

En ö av både möjligheter och hinder, historia och framtid. Gotlands Ungdomsmottagning bjuder in till en resa över hav, tid och sexualfrågor under temat ”Framtid”. Efter en oförglömlig kickoff bland ruinerna i Visby, förflyttar vi oss sedan raskt genom nutid och in i framtiden. Det här är konferensen du inte har tid att missa.

I en värld av hisnande teknologisk utveckling, är det hög tid att prata om hur verkligheten påverkas och förändras Framtiden innebär kanske ett nästintill oändligt universum av möjligheter där sex, relationer och interaktioner inom nätets miljöer förändras – men även en vardag där krav, begränsande normer och kränkningar har möjliggjorts i högre utsträckning. Ungdomar och unga vuxna lever idag ett sorts hybridliv mellan det digitala och det analoga. ”IRL” är en term som inte längre går att använda eftersom livet är livet – oavsett skärmtid eller ej.

Hur påverkas vi av instagramfilter och utopiska ideal? Hur har människan sex, i en framtid av antibiotikaresistens? Hur formas relationer, sexualitet och intimitet i en värld, där 1 av 10 unga vuxna år 2045 spås haft sex med en robot?

Låt oss ta med er på en framtidsspaning över tidshorisonten, ett kliv in i framtiden – med samtiden som grund. 

Kakan Hermansson

Vi är stolta över att presentera Kakan Hermansson som moderator för årets konferens. En mångsidig talang inom svensk media, känd för sin roll som konstnär, programledare, komiker, DJ och författare. Kakan har gjort sig känd som en skarp samhällsdebattör, med fokus på frågor som rör kön, klass och sexualitet.

Med sin unika förmåga att kombinera humor och allvar, och en djup förståelse för samhällsfrågor,
ser vi fram emot att ha Kakan som vår vägledande röst under konferensen.

Emma Frans

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. I sociala medier har hon lyckats skapa sig en stor plattform genom att på ett träffsäkert och humoristiskt sätt förmedla kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Hon är dessutom en återkommande gäst i TV och radio.

Emma är författare till fem populärvetenskapliga böcker och har tilldelats en mängd priser och -utmärkelser, bland annat Stora Journalistpriset och Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

Maja Engström

Maja jobbar som kommunikatör och föreläsare i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. I 40 års tid har Frisk & Fri arbetat för ett samhälle utan ätstörningar där alla i fria att vara sig själva. En vision som är svår att uppnå i ett ”ätstört samhälle.” Antalet personer som drabbas av en ätstörning är svår att säga då mörkertalet är väldigt stort, men ca 200.000 personer någon gång under sitt liv diagnosticerats med en ätstörning. Men det är betydligt fler som lever med en komplex relation till mat och kropp. Hur kan vi gemensamt stoppa den utvecklingen? Vilken roll kan ungdomsmottagningar spela? Och hur kan en hjälpa när någon redan är drabbad?

Jack
Lukkerz

Socionom och doktor i socialt arbete, sexolog. Adjunkt vid institutionen för socialt arbete, Malmö universitet samt sexolog vid Region Skåne. Jack disputerade i mars 2023 med avhandlingen ”Sex på rätt sätt. Om unga, sexualitet och svensk samtida sexualsyn”. Här undersökte han synen på sexualitet och unga i relation till den svenska sexualundervisningen under åren 2012-2022.

Kristofer Hansson

Verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. Som doktorand var Kristofer kopplad till forskarskolan Vårdalinstitutet, som var inriktat på vård- och omsorgsforskning. Sedan 2014 är han docent i etnologi. Kristofer har skrivet olika forskningstexter om antibiotikaresistens och varit en av redaktörerna för den populärvetenskapliga antologin ”Efter antibiotika: Om smitta i en ny tid” utgiven på Fri Tanke.

Helena Kopp Kallner

Lektor och docent på Karolinska Institutet och överläkare på Kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus. Hennes forskning berör främst antikonception och abort samt myom. Hon är ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis arbets- och referensgrupp för familjeplanering och ordförande för European Society of contraception and reproductive health. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom abort, antikonception och behandling av myom och en profil inom kvinnohälsa och kvinnors rättigheter.

Kim R. Sylwander

Fil.dr. i barn- och ungdomsvetenskap och forskare inom sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Kim forskar om barn och unga på nätet med särskilt fokus på frågor om sexualitet, samtycke och våld. Kim är även ansvarig forskare för ett projekt som studerar implementeringen av läroplansförändringar rörande ”sexualitet, samtycke och relationer” i skolan. Kim är även barnrättsexpert och utredare på Barnombudsmannen. Kim har utrett frågor som pornografins inverkan på barn och unga, barns utsatthet för rasism, barn och brottslighet, och kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet. Kim har utsetts som expert inom Statliga offentliga utredningar och regeringsuppdrag som rör våld i pornografiproduktion och medias påverkan på barn.

Anmäl dig redan idag

1 november – 31 december

Medlem earlybird

4 995 kr

Icke medlem earlybird

5 995 kr

1 januari 2024 – 29 februari

Steg 2 medlem

5 495 kr

Icke medlem

6 495,00 kr

1 mars – 30 april

Steg 3 medlem

6 045 kr

Icke medlem

7 045,00 kr

Klicka här för att komma till anmälan

Program

Dag 0, 21 maj 18:00

Get Together

Vi samlas för en liten gemensam förmingelkväll och njuter av en bit god mat tillsammans.


KONFERENSDag 1, 22 maj 08:00 – 17:00

Konferensdag 1

Heldagskonferens på Wisby Strand med ett fullspäckat program från scen. Mingelfikor och mingellunch tillsammans med utställarna.

Lunchaktivitet


Kväll , 22 maj 19:00 – sent

Festkväll

Mer information om upplägg för kvällen kommer.


konferensdag 2, 23 maj 08:00 – 15:00

Konferensdag 2

Morgonaktivitet

Fortsatt konferens på Wisby Strand. Mingelfikor och mingellunch tillsammans med utställarna. Konferensen avslutas i samband med eftermiddagsfikan.