Varmt välkomna till Sveriges pärla i Östersjön

21 – 23 maj 2024
Wisby Strand, Gotland

En ö av både möjligheter och hinder, historia och framtid. Gotlands Ungdomsmottagning bjuder in till en resa över hav, tid och sexualfrågor under temat ”Framtid”. Efter en oförglömlig kickoff bland ruinerna i Visby, förflyttar vi oss sedan raskt genom nutid och in i framtiden. Det här är konferensen du inte har tid att missa.

I en värld av hisnande teknologisk utveckling, är det hög tid att prata om hur verkligheten påverkas och förändras Framtiden innebär kanske ett nästintill oändligt universum av möjligheter där sex, relationer och interaktioner inom nätets miljöer förändras – men även en vardag där krav, begränsande normer och kränkningar har möjliggjorts i högre utsträckning. Ungdomar och unga vuxna lever idag ett sorts hybridliv mellan det digitala och det analoga. ”IRL” är en term som inte längre går att använda eftersom livet är livet – oavsett skärmtid eller ej.

Hur påverkas vi av instagramfilter och utopiska ideal? Hur har människan sex, i en framtid av antibiotikaresistens? Hur formas relationer, sexualitet och intimitet i en värld, där 1 av 10 unga vuxna år 2045 spås haft sex med en robot?

Låt oss ta med er på en framtidsspaning över tidshorisonten, ett kliv in i framtiden – med samtiden som grund. 

Kakan Hermansson

Vi är stolta över att presentera Kakan Hermansson som moderator för årets konferens. En mångsidig talang inom svensk media, känd för sin roll som konstnär, programledare, komiker, DJ och författare. Kakan har gjort sig känd som en skarp samhällsdebattör, med fokus på frågor som rör kön, klass och sexualitet.

Med sin unika förmåga att kombinera humor och allvar, och en djup förståelse för samhällsfrågor,
ser vi fram emot att ha Kakan som vår vägledande röst under konferensen.

Emma Frans

Emma Frans är doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. I sociala medier har hon lyckats skapa sig en stor plattform genom att på ett träffsäkert och humoristiskt sätt förmedla kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Hon är dessutom en återkommande gäst i TV och radio.

Emma är författare till fem populärvetenskapliga böcker och har tilldelats en mängd priser och -utmärkelser, bland annat Stora Journalistpriset och Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

Maja Engström

Maja jobbar som kommunikatör och föreläsare i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar. I 40 års tid har Frisk & Fri arbetat för ett samhälle utan ätstörningar där alla i fria att vara sig själva. En vision som är svår att uppnå i ett ”ätstört samhälle.” Antalet personer som drabbas av en ätstörning är svår att säga då mörkertalet är väldigt stort, men ca 200.000 personer någon gång under sitt liv diagnosticerats med en ätstörning. Men det är betydligt fler som lever med en komplex relation till mat och kropp. Hur kan vi gemensamt stoppa den utvecklingen? Vilken roll kan ungdomsmottagningar spela? Och hur kan en hjälpa när någon redan är drabbad?

Linnéa Bremer Zerpe

Leg. logoped och röstergonom på Logopedmottagningen i Visby. Arbetar med språkutredningar av skolbarn och -ungdomar, samt med både unga och vuxna transpersoners röst och tal. Återflyttad till Gotland efter många års boende i Uppsala, och arbete i Stockholm. Har gått logopedprogrammet i Uppsala. Vidareutbildad inom röstterapi på Göteborgs universitet, samt i röstergonomi och transpersoners röst och tal på Karolinska Institutet.
 
Föreläsningen kommer att handla om hur logopeder jobbar med rösten hos unga transpersoner. Hur fungerar rösten? Vad är en kvinnlig eller manlig röst? Hur kan man förändra sin röst?

Kristofer Hansson

Verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet. Som doktorand var Kristofer kopplad till forskarskolan Vårdalinstitutet, som var inriktat på vård- och omsorgsforskning. Sedan 2014 är han docent i etnologi. Kristofer har skrivet olika forskningstexter om antibiotikaresistens och varit en av redaktörerna för den populärvetenskapliga antologin ”Efter antibiotika: Om smitta i en ny tid” utgiven på Fri Tanke.

Helena Kopp Kallner

Lektor och docent på Karolinska Institutet och överläkare på Kvinnokliniken på Danderyds Sjukhus. Hennes forskning berör främst antikonception och abort samt myom. Hon är ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologis arbets- och referensgrupp för familjeplanering och ordförande för European Society of contraception and reproductive health. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom abort, antikonception och behandling av myom och en profil inom kvinnohälsa och kvinnors rättigheter.

Kim R. Sylwander

Fil.dr. i barn- och ungdomsvetenskap och forskare inom sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet. Kim forskar om barn och unga på nätet med särskilt fokus på frågor om sexualitet, samtycke och våld. Kim är även ansvarig forskare för ett projekt som studerar implementeringen av läroplansförändringar rörande ”sexualitet, samtycke och relationer” i skolan. Kim är även barnrättsexpert och utredare på Barnombudsmannen. Kim har utrett frågor som pornografins inverkan på barn och unga, barns utsatthet för rasism, barn och brottslighet, och kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet. Kim har utsetts som expert inom Statliga offentliga utredningar och regeringsuppdrag som rör våld i pornografiproduktion och medias påverkan på barn.

Transmamman Jenny Johansson

Jenny har engagerat sig för HBTQI+ personers rättigheter i många år. Hon flyttade till Gotland med sin familj efter att hon arbetat som verksamhetschef i RFSL Sjuhärad under ett år och här på Gotland har arbetet fortsatt genom engagemang i RFSL Gotland, Gotland Pride och Mångfaldsparaden som 2019 fick utmärkelsen ”Snällast i Almedalen”. Jenny har fått mycket uppmärksamhet med sin föreläsning ”Transmamman – min berättelse” både i lokaltidningar och lokalradio. 2019 fick Jenny Gotlands bildningsförbunds pris ”Årets Folkbildare” och 2022 tilldelades hon FPES hjältepris på stora scenen under invigningen av Stockholm Pride

ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för att förebygga och stoppa sexuell exploatering av barn – på och utanför nätet. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips om misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Vuxenstöd, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barn närhet. Vi arbetar även med opinionsbildning, påverkansarbete och lagstiftningsfrågor för att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering. I ECPATs arbete är barn och ungas inflytande helt avgörande. Vi lyssnar på de som är experter på barns vardag: barnen själva. 

Föreläsningen kommer handla om de kunskaper och insikter vi får från kontakter med barn och unga i vår stödlinje. Vi kommer bland annat prata om expose-konton där barn och unga hängs ut med nakenbilder på sociala medier och när pojkar utpressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas.

Föreläsare
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT. Mamadou Diallo, rådgivare och ansvarig för Vuxenstöd på ECPAT

MUCF

I en framtid vill jag bara vara jag – om att möta unga samer och motverka rasism Hösten 2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ett uppdrag av regeringen för att motverka och förebygga rasism mot samer, med fokus på unga. I uppdragets kartläggning framkom att unga samer upplever rasism på olika arenor i samhället. För att motverka detta utpekas bland annat skola, elevhälsa och ungdomsmottagningar viktiga att nå. Med avstamp i detta genomförs seminariet som en dialog där Outi Krekula MUCF och Sofia Kling Region Västerbotten, Nätverket för samisk hälsa leder samtalet mellan en ung same och personal från en ungdomsmottagning i Sapmi.

Pelle Ullholm

Vem är man innan man blir ensam eller incel?

Hur känner killar inför att formulera sig kring sina behov 2024? Har de unika förutsättningar kopplat till maskulinitet? Vad behöver vården göra för att killar och män ska söka sig dit, få relevanta frågor på rutin istället för på indikation? Hur jobbar vi med både bemötandestruktur och bemötandekultur?

Föreläsningen tar avstamp i såväl forskning som djupintervjuer med killar och män men den är också baserad på samtal med elevhälsa, ungdomsmottagningar och studenthälsan samt myndigheter och civilsamhället. Målet är att nå fler killar och att de ska tro på att de kan få hjälp som gör att de känner sig mer trygga i att dejta, formulera sina känslor, känna sig tillräckligt attraktiva och nöjda med sina kroppar och kön för att vara bekväma med andra. Vi vill se betydligt färre fler killar som blir inåtvända, nedstämda och att vissa av dem i förlängningen identifierar sig som incels, andra som ensamma. Tillsammans har vi en helt unik möjlighet att bidra.

UMO: Framtidens plattform för ungas hälsa

UMO förbereder för framtidens unga på flera sätt. Just nu genom en särskild satsning på psykisk hälsa, i ett samarbete med SKR. Men vi blickar också längre fram. Vilka förväntningar kommer unga att ha på oss i framtiden? Hur kan vi samarbeta över regionsgränserna för att skapa fler gemensamma lösningar?

Anmälan är stängd

Program

Dag 0, 21 maj 18:00
Trädgården, Clarion Hotel, Wisby

Get Together

Droppa in från 18 och värm upp tillsammans. Kvällen bjuder på ett glas bubbel, mingelmat och svängiga hits.

KONFERENSDag 1, 22 maj 07:30 – 17:00
Wisby Strand

Konferensdag 1

12:00 Mingellunch med utställarna


Kväll , 22 maj 18:30 – 00:00
Wisby Strand

Festkväll – Charter

18:30 Fördrink och mingel följt av middag, FSUM-awards och fest.
Bäst charterklädsel vinner!


konferensdag 2, 23 maj 07:30 – 15:15
Wisby Strand

Konferensdag 2

08:30 Kristofer Hansson

09:30 Mingelfika

10:00 Mamadou Diallo & AnnaKarin Hildingsson Boqvist- Ecpat
10:45 Jenny Johansson Transmamman

11:30 Mingellunch med utställarna

13:00 MUCF
13:45 Pelle Ullholm – RFSU

14:30 Summering

15:00 Mingelfika med utställarna